Spojení několika PDF do jednoho:

pdfunite input1.pdf input2.pdf output.pdf

Odstranění poslední stránky (klasicky prázdná stránka po oboustranném skenování):

pdftk input.pdf cat 1-r2 output output.pdf

Zmenšení velikosti PDF (například pro poslání e-mailem):

ps2pdf -dPDFSETTINGS=/ebook input.pdf output.pdf